Home » Общи правила за ползване

Общи правила за ползване

Моля прочетете внимателно настоящите общи условия за използване преди да използвате Skandalni.eu.

Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Skandalni при спазване на условията по-долу. Чрез достъпа до (зареждането) на интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля не използвайте този сайт.

I. Основни понятия

По смисъла на настоящите общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

„ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
„УСЛУГА/И“ на сайта включват:

– получаване на достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;
– възможност за участие чрез коментари в сайта;
– възможност за създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава възможност за безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта;
– получаване на email бюлетини от регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта.

„ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което Skandalni се намира в договорни отношения, което има право да предоставя на регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ на сайта допълнителна информация за предоставяни от ПАРТНЬОРA стоки и услуги.

II. Общи разпоредби

Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като ПОТРЕБИТЕЛ на услугите на сайта и Skandalni. Вие получавате правото да използвате услугите на сайта единствено за лични/нетърговски цели. При добавяне на мнение/коментар, Вие се съгласявате да спазвате Правилата за писане на коментари. Skandalni не носи отговорност за изразените от Вас мнения.

III. Авторски права

Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Всеки има право да цитира информация от сайта, като носи отговорността за нейната достоверност. При цитиране е задължително да се упомене източникът, придружен с хиперлинк към неговия интернет адрес. Включването на връзки към материали от сайта и електроните бюлетини във Ваша интернет страница се допуска само със съгласието на Skandalni.

Използване на материали извън посочения смисъл, за захранването на бази данни, публикуване, размножаване, всяка форма на търговско използване, както и препредаването на трети лица без знанието и съгласието на 365 Новини, е забранено.

IV. Конфиденциалност

Skandalni се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Skandalni може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на ПАРТНЬОРИ).

С приемането на настоящите oбщи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до 365 Новини чрез формата за контакт.

V. Ограничаване на отговорността

Въпреки всички мерки, предприети за осигуряване на обективна и точна информация, част от данните, анализите и мненията, публикувани на сайта, са базирани на външни източници. Информацията и материалите по дадена тема не следва да се разглеждат като представени от позицията на „последна инстанция“.

Skandalni и отделниte служители, редактори и администратори, не могат да носят отговорност в случай на загуби или други неблагоприятни последици за лица или организации, действали или въздържали се от действие в резултат на информация, поместена в сайта или в e-mail бюлетините.

УСЛУГИТЕ на сайта се предоставят на потребителите на Skandalni, без изрични гаранции или отстъпване на правата върху информацията в тях. Skandalni и посредниците му не могат да бъдат държани отговорни за каквито и да било щети на трети лица, произлезли от употребата или невъзможността от употреба на материали, дори ако медията е била предупредена за възможността от възникването им.

Skandalni и нейните партньори не гарантират точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, линковете и другите средства, съдържащи се в материалите на сайта. Skandalni си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване.

VI. Регистрация

Вие имате възможност да получите безплатен и пълен достъп до информационните ресурси на сайта. За целта е необходимо да се регистрирате в сайта и да си създадете индивидуален потребителски профил. При регистрацията си, Вие се задължавате да предоставяте пълна, вярна, истинска и точна информация. Skandalni си запазва правото да прецени дали да предостави профил/акаунт/ на потребителя. Администраторите на сайта си запазват правото да отстранят потребителски профили, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите общи условия.

VII. Промени

365 Новини си запазва правото да извършва промени в настоящите общи условия по всяко време, като своевременно публикува тези промени в сайта, без съобщение за промените в общите условия. Потребителят е длъжен сам да се запознава с направените промени в общите условия. Промените влизат в сила от момента на публикуването им. За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Коментирай чрез Фейсбук
Оцени публикацията
[Total: 0 Average: 0]